Zondagmorgen 2 oktober

  

Tekst: Zacharia 8: 23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden dat tien mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van één Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.

 

Thema: Tien mannen grijpen de slip van een jood

1. Wanneer zij deze slip zullen grijpen

2. Welke mannen deze slip zullen grijpen

3. Waarom zij deze slip zullen grijpen

 

Liturgie:

Psalm 67: 2, 3

Psalm 75: 6

Lezen: Zacharia 8

Psalm 122: 1, 2

Psalm 46: 1, 4

Psalm 56: 4

  

Vragen bij de preek:

1. Hoe is de relatie van Zacharia 8: 23 tot Romeinen 11: 11 en volgende?

2. De tien mannen hebben gehoord dat God met die ene jood is. Is hij ook een voorbeeld voor ons?

3. Hoe kan God met een mens zijn?

Implemented by GJdeBruijn