Zondagmorgen 24 september

  

Tekst: Romeinen 5: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

  

Thema: De grenzeloze liefde van God

  

Liturgie:

Psalm 19: 1

Psalm 19: 4

Lezen: Efeze 1: 3-14

Psalm 25: 1, 3 en 7

Psalm 73: 12

Psalm 73: 13

Psalm 118: 7-14

Psalm 147: 6

 

Implemented by GJdeBruijn