Bodegraven, 3 juni 2021

 

Onderwerp: Nieuwe besluiten van de kerkenraad van de GG Bodegraven i.v.m. de coronasituatie per 3 juni 2021

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

Het stemt tot dankbaarheid dat we in verband met afnemende besmettingen en minder ziekenhuisopnamen in ons land, een aantal maatregelen, ook in de kerk, kunnen versoepelen.  

Ook in de samenleving is sprake van versoepeling van een aantal maatregelen. Het diepe verlangen van velen de kerkdiensten weer als hele gemeente te mogen meemaken, blijft. We zien er naar uit elkaar in Gods Huis weer te ontmoeten in de eredienst.

 

Hieronder zetten we de besluiten van de kerkenraad op een rijtje:

1. Met ingang van D.V. 6 juni 2021 hanteren we een indeling in vier groepen in plaats van zes groepen.

2. Vanaf 6 juni 2021 gaan we weer alle psalmen zingen tijdens de kerkdiensten met geopende ramen. De dienstdoende predikanten zal worden gevraagd om per keer dat er gezongen wordt één psalmvers op te geven.

3. Bijeenkomsten met inachtneming van 1,5 meter afstand staan we toe in alle zalen van de kerk. Hierbij kan ook koffie/thee gedronken worden.

4. We handhaven de basisregels: 1,5 meter afstand, ontsmetten, bij verkoudheid enz. thuisblijven. Bij loopbewegingen een mondkapje dragen, e.a.

5. In niet voorziene zaken graag contact opnemen met de scriba.

6. Hieronder de groepsindeling voor de komende zes weken

7. Het is mogelijk voor de avonddiensten, tot een maximum van 30 personen, zich op te geven bij broeder W.J. Bij de Vaate. Dit betreft personen die niet ingedeeld zijn in de betreffende groep.

  

DATUM

GROEP

NAMEN

 zondag 6 juni 2021

 morgen

1

 Aarnoudse - Van den Dool

 zondag 6 juni 2021

 middag/avond

2

 Doornekamp - De Kreij

 zondag 13 juni 2021

 morgen

3

 Krijger - Van Schothorst

 zondag 13 juni 2021

 middag/avond

4

 Segers - Van Zwieten

 zondag 20 juni 2021

 morgen

2

 Doornekamp - De Kreij

 zondag 20 juni 2021

 middag/avond

1

 Aarnoudse - Van den Dool

 zondag 27 juni 2021

 morgen

4

 Segers - Van Zwieten

 zondag 27 juni 2021

 middag/avond

3

 Krijger - Van Schothorst

 zondag 4 juli 2021

 morgen

1

 Aarnoudse - Van den Dool

 zondag 4 juli 2021

 middag/avond

2

 Doornekamp - De Kreij

 zondag 11 juli 2021

 morgen

3

 Krijger - Van Schothorst

 zondag 11 juli 2021

 middag/avond

4

 Segers - Van Zwieten

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s A.A. van der Schans en G.C. Verhoeks en broeder W.J. Bij de Vaate

 

Implemented by GJdeBruijn