Bodegraven, 19 november 2020

 

Onderwerp: Vanaf komende zondag met 80 volwassenen naar de kerk.

 

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Hierbij ontvangt u een nieuw bericht over de corona ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor onze gemeente. Via de kerkelijke deputaatschappen is een advies ontvangen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Het CIO heeft een routekaart voor kerken opgesteld. In deze routekaart wordt het aantal kerkgangers afhankelijk gesteld van het risiconiveau (van waakzaam tot lock-down) en van de grootte van het kerkgebouw. Bij het risiconiveau dat voor onze regio van toepassing is kunnen 10 procent van de zitplaatsen worden gebruikt.   

Voor ons betekent het dat we vanaf komende zondag met 80 volwassenen naar de kerk mogen. Hierbij hoeven de jongeren onder de 13 jaar niet meegeteld te worden.

Vooralsnog hanteren we de huidige methode: aanmelden bij broeder W.J. Bij de Vaate. Dit heeft de voorkeur boven een nieuwe groepsindeling, omdat op deze manier alle kerkbezoekers nauwkeurig geregistreerd worden. 

 

Wilt u bij het aanmelden duidelijke aangeven:

- Voor welke dienst geeft u/jij zich op?

- Met hoeveel personen boven de 12 komt u /jij naar de kerk?

- Hoeveel kinderen onder de 13 jaar komen er mee naar de kerk.

 

Verder blijven de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen gelden.

 

Wij vragen u zich goed aan de verschillende maatregelen te houden:

- blijf thuis bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten;

- houd anderhalve meter afstand;

- blijf thuis, zolang u op de uitslag van een corona test wacht;

- was regelmatig uw handen.

 

Via de website, de gemeente-app en de afkondigingen in de kerk wordt - indien nodig - over besluiten en ontwikkelingen rond het coronavirus gecommuniceerd.

 

Namens de kerkenraad,

A.A. van der Schans, scriba

Implemented by GJdeBruijn