Bodegraven, 7 oktober 2020

  

Onderwerp: de kerkenraad heeft dinsdag 6 oktober 2020 besloten het dringende advies van de overheid m.b.t. de nieuwe coronamaatregelen op te volgen. Dit houdt in dat vanaf heden de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw met maximaal 30 personen bezocht mogen worden.

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

Als kerk hebben we sinds de versoepelingen eind juni goed nagedacht hoe we de zondagse diensten zo goed en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Er is een werkgroep, een protocol en er zijn kosters en BHV’ers in de kerk en vele maatregelen om het risico van besmetting tot een minimum te beperken. Tot nu toe is het kerkgebouw met de inzet van velen op een veilige manier gebruikt. Er zijn bij ons tot nu toe geen coronahaarden geweest.

Tegelijkertijd zien we dat in de samenleving het aantal besmettingen steeds verder oploopt. De afgelopen weken heeft de overheid zich genoodzaakt gezien om steeds meer beperkende maatregelen te nemen. Afgelopen maandag werd bekend dat na overleg tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) religieuze samenkomsten met nog maar maximaal 30 aanwezigen plaats mogen vinden en dat er niet meer gezongen mag worden. We realiseren ons dat de nieuwe richtlijnen niet gebaseerd zijn op het terugdringen van besmettingen via kerkelijke activiteiten zoals kerkdiensten. Juist de publieke opinie en de media spelen een grote rol in deze standpuntbepaling van de overheid.

Met deze nieuwe richtlijnen kan de kerk niet langer gebruik maken van een uitzonderingspositie. Dat betekent niet dat haar recht om godsdienstvrijheid uit te oefenen verboden wordt. Wel is het zoeken naar de juiste balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. De kerkenraad heeft in die worsteling besloten om de dringende adviezen en verzoeken van de overheid op te volgen. Als christelijke gemeente siert het ons een voorbeeldfunctie te vervullen en de samenleving hierin voor te gaan.

Het was wel een moeilijk en emotioneel besluit voor de kerkenraad. Het doet pijn omdat de ziel van de gemeente geraakt wordt nu er geen samenkomsten met meer dan 30 mensen gehouden kunnen worden. Het voelt arm en leeg. Het kan moeilijk zijn om bijvoorbeeld als gezin met (kleine) kinderen de online diensten goed te volgen. Ook doet het pijn dat we elkaar weer minder zullen ontmoeten. Maar, Christus is sterker dan corona. Hij staat in voor Zijn gemeente en belooft de gemeente vast te houden.

Laten we waardig en kalm blijven en de boodschap van het Evangelie blijven uitdragen in een samenleving in nood. Gelet op de ontberingen van een groot aantal christenen in deze wereld, moeten we tegelijkertijd dankbaar blijven.

 

De besluiten die we genomen hebben staan hier onder elkaar:

- Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een kerkelijke bijeenkomst. Dat is inclusief kinderen en exclusief kerkenraadsleden, dominee, koster, organist, videoman en BHV'ers.

- We zingen niet meer als groep. De voorzanger zal de zang weer begeleiden.

- Het besluit betreft ook trouwdiensten en weekdiensten, kortom alle bijeenkomsten.

- Voor het bijwonen van diensten kunt u zich aanmelden bij diaken Bij de Vaate. Deze maakt een lijst van 30 mensen die de dienst kunnen bezoeken. Bij de indeling zal voorrang worden gegeven aan nieuwe gemeenteleden, alleengaanden en gezinnen voor wie het moeilijk is de dienst online te volgen.

 

De kerkenraad benadrukt:

- Dat zij met andere kerken in Bodegraven contact zal zoeken om in een constructief overleg met de plaatselijke overheid (burgemeester) meer maatwerk te bepleiten.

- Van harte te hopen dat de overheid snel terugkomt op de genomen maatregelen.

- Bij onvoorziene of andere omstandigheden ons besluit te heroverwegen en in te spelen op veranderende omstandigheden

 

God Die de afgelopen zondagen zo kennelijk Zijn trouw en genade heeft bewezen aan onze gemeente is en blijft ook in de crisissituatie die we nu beleven in verleden, heden en toekomst onveranderd!

 

Namens de kerkenraad,                                                    A.A. van der Schans, scriba

Implemented by GJdeBruijn