Update maatregelen in verband met de coronacrisis 18 juli 2020

De kerkenraad heeft met professionele apparatuur de CO2 waarden en de ventilatie in de kerk laten meten.

Voordat de conclusies van dit onderzoek gegeven worden, eerst nog een paar basale opmerkingen:
a. de 1,5-meter-richtlijn van het RIVM is het eerste en belangrijkste uitgangspunt voor de kerkenraad.
b. ook hygiënemaatregelen als handen wassen en desinfecteren blijven onverminderd van kracht.
c. bij verkoudheid en andere mogelijke griep- of coronaverschijnselen, niet naar de kerk komen.

 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Conclusies:
1. Alle ramen open geeft een heel goede luchtverversing. Zolang het weer het toelaat, moeten we dat blijven doen.
2. Wij kunnen het aantal kerkgangers opschalen. Er mogen omstreeks 200 mensen in de kerk aanwezig zijn als we de 1,5-meter-norm aanhouden.
3. We kunnen alle psalmen in de dienst met elkaar (ingetogen) zingen.

 

Zingen tijdens de kerkdiensten

Vanaf zondagmorgen (19 juli) starten we weer met het zingen van alle psalmen tijdens de kerkdiensten. U/jij wordt verzocht om ingetogen te zingen.

 

Crèche tijdens de kerkdiensten

Vanaf zondagmorgen (19 juli) is er tijdens de morgendiensten weer crèche voor de kleine kinderen.

 

Indeling van de groepen kerkgangers

- De huidige indeling van de gemeente in vijf groepen om de kerkdiensten te bezoeken zullen we één ronde handhaven. Daarna gaan we bij gelijk blijvende omstandigheden naar vier groepen, zodat elk gemeentelid één keer in de twee weken een kerkdienst kan bezoeken. Deze nieuwe indeling start op 2 augustus en wordt via de website en de app gecommuniceerd. 
In het geval de komende weken een gemeentelid/gezin staat ingepland om de kerkdienst te bezoeken, maar hier geen gebruik van zal maken (bv. door afwezigheid i.v.m. vakantie) dan verzoekt de kerkenraad het betreffende gemeentelid/gezin om de beurt aan een ander gemeentelid/gezin door te geven. Meld u/jij zich in dit geval aan bij broeder W.J. Bij deVaate.

 

De kerkenraad, scriba A.A. van der Schans

Implemented by GJdeBruijn