Zondagmorgen 11 april

  

Tekst: Openbaring 1: 17-18: 17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 18. En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

  

Thema: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos

- Zijn adembenemende majesteit

- Zijn onuitsprekelijke vertroosting

  

Liturgie:

Psalm 46: 1,2 

Psalm 24: 3

Lezen: Openbaring 1: 9-20

Psalm 40: 8

Psalm 95: 2, 4 

Psalm 130: 3 

Psalm 118: 8 

Implemented by GJdeBruijn