Zondagmorgen 5 april
 

Thema: 'Christus, de grote Hogepriester'

1 Hij heeft smarten geleden

2 Hij heeft gebeden geofferd

3 Hij heeft verhoring ontvangen

3 Hij heeft gehoorzaamheid geleerd

 

Liturgie:

Psalm 25: 8

Gezang 1: 9

Lezen: Hebreeën 4: 14 - 5: 10

Psalm 22: 10, 11

Psalm 3: 2

Psalm 65: 2

 

 

Implemented by GJdeBruijn