Zondagmorgen 17 januari

 

Tekst: Johannes 1: 5-9 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

 

Thema: Getuigen van het licht

1. Het licht schijnt in de duisternis

2. Het getuigenis van Johannes de Doper

3. De uitwerking van het licht

 

Liturgie:

Psalm 146: 1 en 2

Psalm 146: 3

Lezen: Johannes 1: 1-18

Psalm 21: 4 en 6

Psalm 119: 7

Avondzang: 1 en 4

Psalm 97: 7

 

Implemented by GJdeBruijn