Zondagmorgen 25 juli

  

Tekst: Psalm 106: 4-5 Gedenk mijner, o Heere! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil; Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel.

 

Thema: Een gebed om te mogen delen in Gods heil

1. De vrijmoedigheid in dit gebed

2. De kerninhoud van dit gebed

3. De redenen voor dit gebed

 

Liturgie:

Psalm 43: 1, 3

Psalm 105: 24

Lezen: Psalm 106: 1-23

Psalm 106: 2

Psalm 26: 7

Psalm 32: 6

 

Implemented by GJdeBruijn